To my, performatywy!

Jesteśmy grupą wspierającą rozwój sztuk performatywnych ze szczególnym uwzględnieniem cyrku współczesnego. Naszymi działaniami staramy się umacniać środowiska artystyczne, które łączą ogromny potencjał twórczy z wyraźną chęcią wspólnego działania.